Vientiane Times Lao
ກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ

ກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8 ຂອງສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ VIII ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ເຊົ້ານີ້ ທີ 07 ພະຈິກ ແລະ ໄດ້ຮັບ ຮອງເອົາ ການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ຕາມການສະເໜີຂອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 110/ນຍ ກ່ຽວກັບການ ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກລັດຖະບານໃໝ່.
ພາຍຫຼັງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າກອງເລຂານຸການກອງປະຊຸມໄດ້ອ່ານຜ່ານໜັງສືຂອງນາຍົກກ່ຽວ ກັບການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະບານ ສອງ ທ່ານ ຄື ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ຈາກນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ສອງທ່ານຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງ, ເຊິ່ງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ ທີ່ເຫັນດີ 119, ບໍ່ເຫັນດີ 9 ແລະ ບໍ່ອອກສຽງ 3. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ລົງຄະແນນຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ເປັນລັດຖະມົນກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຄະແນນສຽງທີ່ເຫັນດີ 124, ບໍ່ເຫັນດີ 6 ແລະ ບໍ່ອອກສຽງ 0.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ​ເທື່ອ​ທີ 8 ຂອງສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດ​ທີ VIII ຈະໄດ້ດໍາເນີນນັບແຕ່ວັນທີ 7 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 6 ທັນວາ 2019.
ຂ່າວ: ສຸກນີລັນດອນ
ພາບ: ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply