Visit BigblueAgency
ກອງປະຊຸມເວທີເປິກສາຫາລືອາຊີ-ໂປອາວ 2024 ຈະຈັດຂຶ້ນ 4 ວັນ

ກອງປະຊຸມເວທີເປິກສາຫາລືອາຊີ-ໂປອາວ 2024 ຈະຈັດຂຶ້ນ 4 ວັນ

 ກອງປະຊຸມເວທີເປິກສາຫາລືອາຊີ-ໂປອາວ 2024 ຈະຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ຫາ 29 ມີນາ 2024 ນີ້ຢູ່ເມືອງໂປອາວ ແຂວງໄຫຫຼຳ ຂອງຈີນ.

ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມກອງປະຊຸມເວທີເປິກສາຫາລືອາຊີ-ໂປອາວ 2024 ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມເວທີເປິກສາຫາລືປີນີ້ຈະແບ່ງເປັນ 4 ພາກໃຫຍ່ຄື: ເສດຖະກິດໂລກ, ການປະດິດສ້າງໃໝ່ດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ຈະປົກຄຸມເຖິງ 40 ກວ່າກອງປະຊຸມຍ່ອຍ.

ຂ່າວ: CRI-FM 93

Related Articles

Leave a Reply