Vientiane Times Lao
ກອງລະຄອນຕຸກກະຕາແຫ່ງຊາດກຽມບົດລະຄອນໃໝ່

ກອງລະຄອນຕຸກກະຕາແຫ່ງຊາດກຽມບົດລະຄອນໃໝ່

ກອງລະຄອນຕຸກກະຕາແຫ່ງຊາດ ກຽມບົດລະຄອນຕຸກກະຕາໃໝ່ທີ່ໜ້າເບິ່ງ ແລະ ປະທັບໃຈຫຼາຍຫົວເລື່ອງເພື່ອສະແດງຮັບໃຊ້ມວນຊົນຫຼັງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຜ່ານພົ້ນໄປ.

ນາງ ວັນສີ ດວງຕາວັນ ຫົວຫນ້າກອງລະຄອນຕຸກກະຕາແຫ່ງຊາດ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ຫຼາຍກິດຈະກໍາຂອງກອງລະຄອນຕຸກກະຕາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວກັບຊຸມຊົນ ໄດ້ຖືກໂຈະຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໃຊ້ໂອກາດດັ່ງກ່າວສ້າງບົດລະຄອນເລື່ອງໃໝ່ ລວມມີ ເລື່ອງບຸນຄູນເຂົ້າ, ບັ້ງໄຟ ແລະ ເລື່ອງປ້ອງກັນໄຂ້ຍງລາຍ. ປະຈຸບັນ ກໍ່ກໍາລັງຜະລິດຫຸ່ນຕຸກກະຕາເພື່ຮັບໃຊ້ໃນການສະແດງ.  

ປະຈຸບັນ ກອງລະຄອນຕຸກກະຕາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ຜະລິດບົດລະຄອນສໍາເລັດຫຼາຍເລື່ອງ ເພື່ອກຽມໄວ້ສະແດງຮັບໃຊ້ມວນຊົນ ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ພາຍຫຼັງສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢຸດຕິລົງ.

ຂ່າວ: ສີສພັນ ອຳພອນພົງ

ພາບ: ວັນສີ ດວງຕາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ