Vientiane Times Lao
ກະຊວງຊີ້ນຳອົງການລັດ ແລະ ເອກະ ຊົນຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທຽວ

ກະຊວງຊີ້ນຳອົງການລັດ ແລະ ເອກະ ຊົນຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທຽວ

ການນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດານັກທຸລະ ກິດແລະປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທີ່ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືສົ່ງເສີມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ 04/10/2019 ໃຫ້ມີການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອ ໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາກນຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫາກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ມີບັນດານັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະ ນັກງານຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງ ທ່ຽວ ເຂົ້າຮ່ວມໃນນີ້ລວມທັງຕໍາຫຼວດກວດຄົນ ເຂົ້າເມືອງ.
ທ່ານສະຫວັນຄອນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ວ່າທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະ ຊົນ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການທ່ອງທ່ຽວອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກ ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ.
ທ່ານ ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ບັນດາທຸລະກິດທ່ອງ ທ່ຽວຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ການລົງທຶນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍນຳໃຊ້ແນວທາງຂອງທ່ອງ ທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີການນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.
ພ້ອມນັ້ນ ທາງບໍລິສັດ ມາຍລາວທົວ (MyLaoToirs) ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີຊ່ອງທາງ ໃນການໂຄສະນາໃຫ້ຊາວໂລກມາທ່ຽວ ເມືອງ ລາວຜ່ານໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື, ເຊິ່ງຈະສະດວກສະບາຍໃນ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການທ່ອງ ທ່ຽວ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ການເດີນທາງໄປ-ມາ ລວມທັງລະບົບການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າການບໍລິການ ຕ່າງໆ.
ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຂອງຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມ ພາຍໃຕ້ເນື້ອໃນສົ່ງເສີມທຸລະກິດການທ່ອງທ່ອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ ສປປ ລາວ.
ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ
ພາບ: ບຸນແຝງ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ