Visit BigblueAgency
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເລີ່ມເປີດລົງທະບຽນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຟຣີ ແລ້ວ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເລີ່ມເປີດລົງທະບຽນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຟຣີ ແລ້ວ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ອອກແຈ້ງການເຊີນປະຊາຊົນໃນບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄື: ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ, ບຸກຄະລາກອນອື່ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດສາມາດມາລົງທະບຽນຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນນັບແຕ່ມື້ວັນທີ 2 ເມສາ 2021 ເວລາ 11 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5 ໂມງແລງ ແລະ ວັນທີ 3 ເມສາ 2021 ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5 ໂມງແລງ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜູ້ລະ 2 ໂດສ ຫຼື ສັກ ສອງເຂັມ.

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງກຸ່ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວປະກອບມີດັ່ງນີ້:

ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ພະນັກງານແພດ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ), ພະນັກງານຫ້ອງວິເຄາະ, ເພສັດຊະກອນ, ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກບ້ານ ແລະ ນັກສຶກສາແພດ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ທີ່ມີ ອາຍຸ 60 ປີ ຂື້ນໄປ ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງໃນການເຈັບເປັນຮຸນແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອາຍຸ ສະນັ້ນ ຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ, ທີ່ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວເຊັ່ນ: ພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຫຼື ລະບົບຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ, ມວນນໍ້າໜັກເກີນ ຫຼື ພະຍາດຕຸ້ຍ, ພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ແລະ ອື່ນໆ, ບຸກຄະລາກອນອື່ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ດໍາເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານ, ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ທະຫານປະຈໍາດ່ານ, ຄູອາຈານ, ລັດຖະກອນ, ໄອຍະການ, ພະນັກງານໃນຂົງເຂດຂົນສົ່ງມວນຊົນ, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ການເງິນການທະນາຄານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ອື່ນໆ, ບຸກຄົນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີແຜນຈະເດີນທາງອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ່ຽງທີ່ຈະນໍາເຊື້ອພະຍາດກັບຄືນມາປະເທດເຊັ່ນ: ນັກການທູດ, ແຮງງານ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ນັກສຶກສາທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ, ນັກທຸລະກິດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາຍຫຼັງທີ່ມີການສຳເລັດການລົງທະບຽນຈະມີການແຈກຢາຍວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ໂດສທໍາອິດ ຫຼື ເຂັມທໍາອິດໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25 ແລະ 26 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ສາມາດກັບມາຮັບເອົາໂດສ ທີ່ສອງ ໃນ12 ອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໂດສ໌ທຳອິດ.

ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Related Articles

Leave a Reply