Vientiane Times Lao
ກະຊວງສາທາສົ່ງວິຊາການແພດລົງປິ່ນປົວ ພ້ອມປະເມີນສຸຂະພາບປະຊາຊົນຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ

ກະຊວງສາທາສົ່ງວິຊາການແພດລົງປິ່ນປົວ ພ້ອມປະເມີນສຸຂະພາບປະຊາຊົນຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ສົ່ງແພດໝໍສູນກາງລົງປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ 6 ແຂວງພາກກາງແລະໃຕ້ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ປະເມີນບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ອາດຈະຕາມມາ ພາຍຫຼັງນ້ຳບົກແຫ້ງລົງ.
ໃນມື້ວານ 08/09/2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຮສ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ພ້ອມທັງ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກົມ ໄດ້ສົ່ງທີມງານວິຊາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລົງໄປບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ ເພາະເປັນ ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກກວ່າໝູ່ໃນບັນດາເມືອງທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ຂອງແຂວງສາລະວັນ.
ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງທີມງານດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຈະມີປະເມີນບັນຫາ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດນ້ຳຖ້ວມ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ.
ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງຈະໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາຕ່າງໆ ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ໃຫ້ບັນດາສາຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ສາມາດກັບມາບໍລິການສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວ.
ນອກຈາກນີ້ ທີມງານວິຊາການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງໄດ້ນຳຢາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ມຸ້ງຍ້ອມຢາຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປແຈກຢາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອປ້ອງກັນຍຸງກັດ ແລະ ຊ່ວຍຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການບໍລິການ ສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້.
ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ
ຮູບ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ