Vientiane Times Lao
ກະຊວງ ຖວທ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ

ກະຊວງ ຖວທ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ

ກະຊວງ ຖວທ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ

ກະຊວງ ຖວທ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 961/ຖວທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2019 ວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງອຸປະ ກອນເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຜ່ານດາວທຽມ ໃນມື້ວານ ນີ້ ທີ 2 ຕຸລາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ,ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ມາດ ຕະການກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຕົວແທນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການ ອຸປະກອນຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຜ່ານດາວທຽມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ລັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນການ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພ້ອມນັ້ນ ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ. ທ່ານສະຫວັນຄອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງນິຕິກຳ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນເຄື່ອງ ມືອັນສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານລະບົບດາວທຽມ, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບ ການໃນການສະໜອງອຸປະກອນຮັບສັນຍານ ດາວທຽມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລາວ. ພ້ອມກັນນີ້ຍັງເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດ ກັ້ນຈານດາວທຽມທີ່ນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະຮັບຊ່ອງໂທລະພາບທີ່ມີເນື້ອໃນ ລາຍການທີ່ຜິດກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.ຂ່າວ: ບົວຜັນ

Posted by ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ on Thursday, October 3, 2019

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 961/ຖວທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2019 ວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມຄອງອຸປະ ກອນເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຜ່ານດາວທຽມ ໃນມື້ວານ ນີ້ ທີ 2 ຕຸລາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ,
ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ມາດ ຕະການກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຕົວແທນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການ ອຸປະກອນຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ຜ່ານດາວທຽມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ລັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນການ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ພ້ອມນັ້ນ ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ. ທ່ານສະຫວັນຄອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງນິຕິກຳ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ເຊິ່ງມັນຈະເປັນເຄື່ອງ ມືອັນສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານລະບົບດາວທຽມ, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບ ການໃນການສະໜອງອຸປະກອນຮັບສັນຍານ ດາວທຽມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລາວ. ພ້ອມກັນນີ້ຍັງເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດ ກັ້ນຈານດາວທຽມທີ່ນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການອຸປະກອນຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະຮັບຊ່ອງໂທລະພາບທີ່ມີເນື້ອໃນ ລາຍການທີ່ຜິດກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂ່າວ: ບົວຜັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ