Vientiane Times Lao
ກະສິກໍາອັດຕະປື ເລັ່ງຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປູກຝັງເຂດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ

ກະສິກໍາອັດຕະປື ເລັ່ງຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປູກຝັງເຂດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ

ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ກຳລັງສຸ່ມໃສ່ຟື້ນຟູບັນດາເນື້ອທີ່ກະສິກຳ 4,500 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ແກ້ໄຂຈຳນວນສັດລ້ຽງທີ່ຖືກເສຍຫາຍ 3 ລ້ານກວ່າໂຕ ໃຫ້ກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເພື່ອກະກຽມໃຫ້ໄດ້ເຮັດການຜະລິດໃນລະດູແລ້ງນີ້.
ທ່ານ ພອນປະເສີດ ທອງສີທາວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ກ່າວໃນມື້ວານນີ້ 24/09/2019 ວ່າ: ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ກະສິກຳຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ 12,800 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນນີ້ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,500 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ສັດລ້ຽງຄື: ຄວາຍ, ງົວ, ແບ້, ສັດປີກ, ໜອງປາ ແລະ ປາເສຍຫາຍ 3 ລ້ານກວ່າໂຕ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ແຕ່ງວິຊາການປະສານສົມທົບ ກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 5 ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄື ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ສານໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງ ເພື່ອສ້າງແຜນຟື້ນຟູ ຄື: ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ 10 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນ 5 ເມືອງທີ່ຖືກກະທົບ, ສະໜອງແນວພັນພືດ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດ, ສະໜອງແນວພັນສັດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ການສັກຢາປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນກະທົບ ລວມທັງການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມດ້ານວິຊາການ. ບັນດາວຽກງານຟື້ນຟູດັ່ງກ່າວຕ້ອງການງົບປະມານຫຼາຍກ່ວາ 17,1 ຕື້ກີບ.
ນອກນີ້, ແຂວງອັດຕະປື ກໍຄືພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງຕັ້ງໜ້າປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ບັນດານັກທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.
ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ
ພາບ: ວິສິດ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ