Vientiane Times Lao
ການກັບມາຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ກັບ “STYLE Bangkok”

ການກັບມາຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ກັບ “STYLE Bangkok”

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Life Style ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແບບຄົບຊຸດໃນພູມມີພາກ

ກະຊວງການຄ້າ ໝັ້ນໃຈມູນຄ່າການສັ່ງຊື້ທະລຸເປົ້າ ສົ່ງເສີມພາບລັກອຸດສຫະກຳ Life Style ຂອງໄທສູ່ສາກົນ

           ບາງກອກ, 18 ຕຸລາ 2562: ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ (DITP) ເນັ້ນໜັກ ແລະ ສານຕໍ່ຄວາມສຳເລັດການຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ “STYLE  Bangkok ຕຸລາ 2562” ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Life Style ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄົບເຄື່ອງທີ່ສຸດໃນພູມີພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ສູນນິທັດສະການ ແລະ ການປະຊຸມໄບເທັກ ບາງນາ ລວມພື້ນທີ່ 41,000 ຕາລາງແມັດ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 17 – 21 ຕຸລານີ້. ລວມຜູ້ປະກອບການ  Thai – Trade ຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຮ້ານ, ຕັ້ງເປົ້າຮັບຜູ້ຊື້ຈາກທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າ 70 ປະເທດ, ຄາດວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ຽວຊົມງານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 05 ມື້ຈະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 50,000 ຄົນ. ມູນຄ່າການສັ່ງຊື້ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ລ້ານບາດ, ໝັ້ນໃຈໃນງານ STYLE Bangkok ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜູ້ປະກອບການໄທ ແລະ ຍົກລະດັບພາບລັກອຸດສຫະກຳ Life Style ໄທໃນລະດັບນານາຊາດ.

          ທ່ານ ສັນເສີນ ສະມະລາພາ (ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີປະຈຳກະຊວງການຄ້າ) ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນພິທີເປີດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ STYLE  Bangkok ຕຸລາ 2562 ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ສົມເດດ ສຸສົມບູນ (ຜູ້ກວດລາດຊະການ ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ຮັກສາການແທນອະທິບໍດີກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ) ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະມາຄົມ, ສະຫະພັນ, ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດຈົນເຖິງສື່ມວນຊົນ ທັງໃນໄທ             ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ພາຍໃນງານຍັງໄດ້ມີການຕຽມຄວາມພ້ອມແບບເຕັມທີ່ທັງໃນດ້ານງານວາງສະແດງສິນຄ້າຕະຫຼອດຈົນເຖິງກິດຈະກຳ ແລະ ການສຳມະນາເພື່ອເສີມສ້າງສັກກາຍະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ. 

          ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີປະຈຳກະຊວງການຄ້າ “ກ່າວວ່າ” ສິນຄ້າ Life Style ເປັນໜຶ່ງໃນອຸດສະຫະກຳທີ່ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຄ້າ (ທ່ານ ຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິດ) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກສັກກາຍະພາບ ດ້ວຍວັດຖຸດິບທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຝີມື ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຜະລິດ ລວມໄປເຖິງນະວັດຕະກຳ        ແລະ ແນວຄວາມຄິດອັນສ້າງສັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ແຕ່ອຸດສະຫະກຳ Life Style ຂອງໄທຍັງຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ສົ່ງອອກໃຫ້ກັບປະເທດ ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍເກືອບເຖິງ 5% ຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດໃນປີ 2018.

          

 ລັດຖະບານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງປະເທດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງໄທ ໂດຍໄດ້ກຳນົດມາດຕະການຂັບເຄື່ອນປະເທດ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດພື້ນຖານ ແລະ ປະຊາຊົນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ກະຊວງການຄ້າໄດ້ຊຸກຍູ້ເວທີການວາງສະແດງສິນຄ້າ STYLE  Bangkok ນີ້,  ເພາະກະຊວງໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບງານ STYLE  Bangkok ໃນການເປັນເວທີເຊື່ອມຜູ້ຜະລິດໃນພູມີພາກ ກັບຜູ້ຊື້ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງປະເທດໄທ ເພື່ອທີ່ຈະເປັນສູນກາງໃນການຮອງຮັບ ແລະ ກະຈາຍທຸລະກິດ (Springboard) ໄປສູ່ພູມມີພາກອາຊຽນ. ນອກຈາກນີ້ ງານ STYLE Bangkok ຍັງເປັນເວທີໃນການສົ່ງເສີມອຸດສຫະກຳ Life Style ຂອງໄທໄປກວ່າ  90%    ຂອງຜູ້ປະກອບການເປັນ  SMEs ແລະ ອອກແບບລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີສີມື ພ້ອມນຳຜົນງານມາສ້າງສັນ ແລະ ໃຫ້ມີນະວັດຕະກຳສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມເພື່ອນຳສະເໜີສູ່ລະດັບສາກົນຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີປະຈຳກະຊວງການຄ້າກ່າວ

         ທ່ານ ສົມເດດ ສຸສົມບູນ (ຜູ້ກວດລາດຊະການ ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ຮັກສາການແທນອະທິບໍດີກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ) ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ງານ STYLE Bangkok ເປັນເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດທີ່ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດດຳເນີນການຕໍ່ເນື່ອງເປັນຄັ້ງທີ 05 ເພື່ອໃຊ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການສິນຄ້າ Life Style ໄທສູ່ເວທີການຄ້າໂລກ ໂດຍເນັ້ນການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດອັນສ້າງສັນຂອງລັດຖະບານ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນຈາກແນວຄິດການຈັດງານ Crenovative Origin ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານຄວາມຄິດສ້າງສັນ (Creative), ນະວັດຕະກຳ (Innovation) ແລະ ຕົ້ນກຳເນີດ (Origin) ໄວ້ລວມກັນ.

           ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະຜັກດັນໃຫ້ປະເທດໄທເປັນສູນກາງການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ Life Style ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນພູມມີພາກອາຊຽນ ແລະ ຜັກດັນໃຫ້ການສະແດງສິນຄ້າ Life Style ເປັນງານວາງສະແດງສິນຄ້າລະດັບຊາດ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍໃນອຸດສຫະກຳສິນຄ້າ Life Style  ທີ່ປ່ຽນແປງໄປໄດ້ ໂດຍສະເພາະການຕອບໂຈດຂອງກຸ່ມນັກທຸລະກິດປະເພດໃໝ່ໆ ໂດຍລວບລວມຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນໄວ້ນຳກັນພາຍໃຕ້ກຸ່ມສິນຄ້າ Life Style ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າສະເພາະກຸ່ມ (Niche Market)  “ທ່ານ ສົມເດດ ສຸສົມບູນ, ກ່າວວ່າ”

           ງານ STYLE  Bangkok ຕຸລາ 2019, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ (Exhibitor) 986 ບໍລິສັດ 1,841 ບູທ, ແບ່ງເປັນຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດ 859 ບໍລິສັດ 1,653 ຮ້ານ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ 127 ບໍລິສັດ 188 ຮ້ານ, ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ຮົງກົງ (ຈີນ), ການາ, ຢີ່ປຸ່ນ, ໄຕ້ຫັວນ, ອິນເດຍ, ມາເລເຊຍ, ເກົາຫຼີ ແລະ CLMV ແລະ ນອກຈາກນີ້, ພາຍໃນ

 

ງານຍັງມີໂຊນ “The New Faces” ຈຸດລວບລວມສິນຄ້າຈາກຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖິ່ນໜ້າໃໝ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການສັກກະຍະພາບໃນພູມີພາກສູ່ສາກົນຕາມນະໂຍບາຍ Local to Global ຂອງລັດຖະບານ.

            ກົມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າຕະຫຼອດໄລຍະເວລາງານ 05 ວັນນີ້ຈະມີນັກທຸລະກິດຈາກທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າ 70 ປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມງານ ໂດຍມີຈຳນວນຜູ້ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມລ່ວງໜ້າແລ້ວ ທັງຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຢີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ, ມາເລເຊຍ, ອອດສະເຕເລຍ, ສິງກະໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ, ເຢຍລະມັນ, ອັງກິດ, ຈີນ, ເກົາຫຼີ, ຫວຽດນາມ, ສະວີເດັນ ແລະ ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນອີກຫຼາກຫຼາຍ    ແລະ ຄາດວ່າຈະເກີດມູນຄ່າການຊື້ – ຂາຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2000 ລ້ານບາດ, ເພື່ອຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນການສົ່ງອອກພ້ອມຍົກລະດັບພາບລັກອຸດສຫະກຳ Life Style ໄທເປັນໄປໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ “ອະທິບໍດີກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ກ່າວ”

             ພາຍໃນງານ  “Style  Bangkok ຕຸລາ 2562” ນອກຈາກຜູ້ເຂົ້າຊົມງານຈະໄດ້ພົບກັບສິນຄ້າ Life Style ຈາກແບຣນໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດລະດັບຊັ້ນນຳທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍແລ້ວນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການລວບລວມສິນຄ້າສຸດພິເສດດ້ານແນວຄິດສ້າງສັນ, ສິນຄ້າລາງວັນ, ສິນຄ້ານະວັດຕະກຳ ແລະ ສິນຄ້າສຳລັບການຕະຫຼາດສະເພາະກຸ່ມອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ:  ສິນຄ້າ Niche Market ສໍາລັບຕະຫຼາດສະເພາະໄດ້ແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກ (MOM&KIDS), ສິນຄ້າສໍາລັບສັດລ້ຽງ (PET), ສິນຄ້າສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ (60+), ສິນຄ້າ OTOP ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ພາຍໃນງານ STYLR Bangkok ຕຸລາ 2562 ຍັງເປັນພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ອັບເດດເທຣນສິນຄ້າແບບ Life Style ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄທສາມາດເດີນໜ້າກ້າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໂລກຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. 

              ຫົວຂໍ້ໃນການສຳມະນາເຊັ່ນ: ເປີດກົນລະຍຸດເຄັດບໍ່ລັບ ເພີ່ມຍອດຂາຍປັງປັງສູ່ຮ້ອຍລ້ານໂດຍ ບັງຮາຊັນ (ເຈົ້າຂອງເພຈຮາຊັນ) ອາຫານທະເລຕາກແຫ້ງ ຈັງຫວັດສະຕູນ, ປ່ຽນມຸມມອງຄວາມຄິດພິຊິດປາຣີດດ້ວຍກະເປົ໋າຜ້າໄໝໄທໂດຍ ທ່ານ ອັກຄະລະພົງ ຕັ້ງຕົງຈິດ (ເຈົ້າຂອງ ເຊີ  ຣີສອດ ຫົວຫິນ). Packaging ໃຜວ່າບໍ່ສຳຄັນ ປ່ຽນແລ້ວລວຍ ໂດຍທ່ານ ສົມຊະນະ ກັງວານຈິດ (Executive Creative Director) ບໍລິສັດ ພ້ອມດີຊາຍ ຈຳກັດ (Prompt Design) ນັກອອກແບບພາຊະນະບັນຈຸລະດັບໂລກ. ການອົບຮົມສຳມະນາຕຽມໂຕຂອງໂຄງການ TOPTHAI Flagship Store ໃນເວັບໄຊ Tmall Global ເວທີ B2C ໃນເຄືອອາລີບາບາ  ທີ່ມີຍອດຂາຍອັນດັບໜຶ່ງຂອງຈີນ.

STYLE Bangkok ຕຸລາ 2019

  • ເປີດເປັນມື້ເຈລະຈາທຸລະກິດລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 19 ຕຸລາ, ເວລາ 10.00 – 18.00 ໂມງ 
  • ເປີດໃຫ້ສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 21 ຕຸລາ, ເວລາ 10.00 – 21.00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງ 98 – 104 ໄບເທັກບາງນາ

ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່  www.stylebangkokfair.com 

ຫຼື ພົວພັນສາຍຕົງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 1169.

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ