Visit BigblueAgency
ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຢູ່ໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາທາງບົກຂອງ ສປປ ລາວ

ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຢູ່ໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາທາງບົກຂອງ ສປປ ລາວ

ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ (ເຂດໂລຈິສຕິກ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາທາງບົກ (Dry port) ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ລົງນາມເປັນພາຄີກັບຄະນະກຳມາທິການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ( UNESCAP) ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ.
ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຈິສຕິກ ຈຳກັດ ໃນນາມບໍລິສັດທີ່ສ້າງສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະວິຊາການ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການກໍ່ສ້າງສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ (ເຂດໂລຈິສຕິກ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມຈອດ ກໍຄື ການນຳໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າດ້ວຍວິທີການ ແລະ ຮູບການທີ່ເໝາະສົມ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນກິດຈະການທັງສອງບໍລິສັດ ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມຈອດ ກໍຄື ການນຳໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າດ້ວຍວິທີການ ແລະ ຮູບການທີ່ເໝາະສົມ.

Related Articles

Leave a Reply