Visit BigblueAgency
ການບິນລາວເປີດຖ້ຽວບິນ ໄປແຂວງຫົວພັນທຸກໆມື້ 

ການບິນລາວເປີດຖ້ຽວບິນ ໄປແຂວງຫົວພັນທຸກໆມື້ 

ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນໄປແຂວງຫົວພັນ ທຸກໆມື້ ໂດຍຈະໄດ້ ໃຫ້ບໍລິການນັບແຕ່ວັນທີ 01 ເມສາ 2024  ແລະ ເພີ່ມຖ້ຽວບິນ ໄປແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຂຶ້ນເປັນ 2 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້ ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຖ້ຽວບິນໄປແຂວງຫົວພັນ ຈະບິນອອກຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕອນເຊົ້າ 08:40 ແລະ ຮອດສະໜາມບິນ ແຂວງຫົວພັນ ເວລາ 09:40 ແລະ ຈະບິນກັບ ອອກຈາກຫົວພັນ ເວລາ 10:20 ຮອດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 11:20.

ຖ້ຽວບິນໄປແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຖ້ຽວທີ 1 ຈະອອກຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 12:00 ຮອດຫຼວງນໍ້າທາ ເວລາ 13:00 ແລະ ກັບເວລາ 13:40 ຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 14:40. ສ່ວນອີກຖ້ຽວ ຈະອອກຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 13:40 ແລະ ຮອດຫຼວງນໍ້າທາ ເວລາ 14:40, ແລະ ກັບເວລາ 15:20 ຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 16:20.

Related Articles

Leave a Reply