Vientiane Times Lao
ການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນບໍ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ ຄ່າເງິນກີບອ່ອນລົງ

ການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນບໍ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ ຄ່າເງິນກີບອ່ອນລົງ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວ່າ : ສາເຫດຫຼັກໆທີ່ພາໃຫ້ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າແມ່ນຍ້ອນການຜະລິດສິນຄ້າຢູ່ພາຍ ໃນປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະມາຈາກປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຊຶ່ງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເງິນຕະກຸນຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊື້, ໃນຂະນະທີ່ການສະໜອງຂອງ ລະບົບທະນາຄານມີພຽງປະມານ 200 ກວ່າລ້ານໂດລາ/ເດືອນ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການພັດມີເຖິງ 490 ລ້ານໂດລາ/ເດືອນ ບວກກັບການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນໂດລາກັບເງິນບາດ ແຂງຄ່າຂຶ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ປີນີ້ ຄາດວ່າຈະບໍ່ເກີນ 3%.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າມັນໄດ້ ສ່ອງແສງເຖິງພາບ ລວມດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວຕະຫຼອດ 10 ປີຜ່ານມາ (2008-2018) ປະເທດເຮົາຂາດດຸນການຄ້າ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ 850 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ຊຶ່ງມູນຄ່າການຄ້ານຳເຂົ້າສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ປະມານ 3,7 ພັນລ້ານ ໂດລາຕໍ່ປີ. ອີກສາເຫດໜຶ່ງປີນີ້ ປະເທດເຮົານອກ ຈາກຈະປະເຊີນກັບໄພພິບັດ ທາງທຳມະຊາດແລ້ວຍັງພົບກັບພະຍາດລະບາດອະຫິວາໝູ, ຕັກແຕນ ແລະ ບົ້ງທຳລາຍພຶດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສະໜອງສະບຽງອາຫານບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕະ ຫຼາດພາຍໃນ ນອກນັ້ນຍັງມີການຜັນຜວນຂອງລາຄານ້ຳມັນ ໃນຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ອື່ນໆ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າ.
ຂ່າວ: ສົມພາວັນ

ພາບ: ລ່ອຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ