Visit BigblueAgency
ການສ້າງນິຕິກຳຜ່ານມາໄດ້ແຕ່ປະລິ ມານ ສ່ວນຄຸນນະພາບມີໜ້ອຍ

ການສ້າງນິຕິກຳຜ່ານມາໄດ້ແຕ່ປະລິ ມານ ສ່ວນຄຸນນະພາບມີໜ້ອຍ

ທ່ານ ປະຈິດ ໄຊຍະວົງ ສະມາຊິກ ສະພາ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງນິຕິກຳການລົງ ທຶນຂອງລັດ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ມື້ວັນທີ 5 ທັນວາ 2019 ວ່າ: ຜ່ານມາເຫັນວ່າການສ້າງນິຕິກຳ ໄດ້ແຕ່ປະລິມານ ສ່ວນຄຸນນະພາບ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ເຊັ່ນວຽກງານກວດກາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຜ່ານ ມາຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບາງໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສະມາຊິກສະພາຍັງບໍ່ຮູ້ຊິຕິດຕາມ ແນວໃດ ບາງໂຄງການເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແຫຼ່ງທຶນທີ່ມາໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າ ໃນໂຄງການນັ້ນມາແຕ່ໃສ.

ທ່ານ ປະຈິດ ໄດ້ສະເໜີວ່າ:  ສະໄໝໜ້າ ຫຼື ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ຢາກໃຫ້ທາງລັດຖະບານສົ່ງສຳເນົາສັນຍາຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະໂຄງການໃຫ້ສະ ພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ບັນຫາສຳ ຄັນອື່ນໆ ວ່າໄປຕາມເປົ້າໜາຍບໍ່, ໄດ້ຄຸນນະພາບບໍ່, ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງບໍ່ ເພາະປະ ຈຸບັນນີ້ສັງຄົມໄດ້ເວົ້າໜັກຫຼາຍວ່າ ການປະມູນໂຄງການບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳ ຍັງເຮັດໃຫ້ເງິນມີການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼາຍຢູ່.

ຂ່າວ : ສົມພາວັນ

ພາບ : ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply