Visit BigblueAgency
ກຸ່ມສ່ຽງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ເຂັມທໍາອິດໃນມື້ວັນສຸກນີ້

ກຸ່ມສ່ຽງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ເຂັມທໍາອິດໃນມື້ວັນສຸກນີ້

ກຸ່ມສ່ຽງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບມີ ພະນັກງານແພດໝໍ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ຈຸດຜ່ານດ່ານສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3 ແສນໂດສ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຈີນ ໂດຍຈະເລີ່ມສັກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວເຂັມທໍາອິດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-12 ມີນາ ແລະ ເຂັມທີ 2 ລະຫວ່າງວັນທີ 5-10 ເມສາ 2021 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວເມື່ອວັນທີ 2 ມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາກຽ່ວກັບການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວວ່າ: ວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນມີຄວາມປອດໄພດີ ເພາະຜ່ານມາໄດ້ສັກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລ້ວຈຳນວນ 1.000 ກ່ວາຄົນ (ຜູ້ລະ 2 ເຂັມ) ເຫັນວ່າທຸກຄົນບໍ່ມີອາການສົນຫຍັງກຽ່ວກັບຢາດັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເລີ່ມສັກໃໝ່ນີ້, ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວຈະແຈກຢາຍສັກໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງໂດຍອີງຕາມຈໍານວນບຸກຄົນ ຫຼື ພະນັກງານ ແພດໝໍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ໝາຍຄວາມວ່າ ການຈະຢາຍວັກຊີນຈະບໍ່ເທົ່າກັນ. 

 ອີງຕາມຂໍ້ມູນການແຈກຢາຍວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 3 ແສນໂດສ ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ມີດັ່ງນີ້:

ອັດຕະປື 4.000 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 4.900 ຄົນ, ບໍລິຄຳໄຊ 4.700 ຄົນ, ຈຳປາສັກ 16.600 ຄົນ, ຫົວພັນ 4.400 ຄົນ, ຄຳມ່ວນ 6.800 ຄົນ, ຫຼວງນໍ້າທາ 5.000 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 6.800 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ 5.000 ຄົນ, ຜົ້ງສາລີ 4.800 ຄົນ, ເຊກອງ 2.000 ຄົນ, ສາລະວັນ 9.600 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 22.200 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 29.300 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 6.000 ຄົນ, ຊຽງແຂວງ 4.600 ຄົນ, ໄຊສົມບູນ 1.700 ຄົນ, ໄຊຍະບູລິ 9.900 ຄົນ, ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ ຫຼັກ 3 ຈໍານວນ 1.700 ຄົນ.

ຂໍ້ມູນ: ບຸນຕຽງ

Related Articles

Leave a Reply