Vientiane Times Lao
ກົມພາສີເປີດໃຫ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ ຍານພາຫະນະນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ

ກົມພາສີເປີດໃຫ້ເສຍພາສີ-ອາກອນ ຍານພາຫະນະນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ

ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບໜີພາສີ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເມື່ອວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມາ ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຜູ້ທີ່ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ລົດເຖື່ອນ) ໃຫ້ນໍາເອກະສານ ແລະ ພາຫະນະຕົວຈິງມາແຈ້ງຂຶ້ນບັນຊີເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຂອງພາຫະນະ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກເພື່ອແກ້ໄຂເສຍພາສີ-ອາກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ.

ການເສຍພາສີ-ອາກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດໄລຍະເວລາ 24 ວັນນັບແຕ່ ວັນທີ 12 ຕຸລາ ຫາ 5 ພະຈິກ 2021 ນີ້ ຖ້າມາເເຈ້ງເກີນກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຢືດຍານພາຫະນະຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ