Visit BigblueAgency
ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ຮ່ວມມືໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຢູ່ສອງແຂວງພາກເໜືອ

ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ຮ່ວມມືໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຢູ່ສອງແຂວງພາກເໜືອ

ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ (Caritas Luxembourg) ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກ່ຽວກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນຊຸມຊົນ ໄລຍະ4 ຢູ່ສອງແຂວງ ຄື: ຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງຄໍາ ແລະ ໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ລວມ 45 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຈັດຂື້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມຂອງ ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ແຊມ ຊຣາຍເນີ, ອຸປະທູດ ແຫ່ງລູກຊໍາບວກ ປະຈຳ ສປປລາວ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດຕໍ່ກັບຊັບສິນ ແລະ ລະບົບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງປະເທດລຸກຊໍາບວກ ແລະ ອົງການ Caritas Luxembourg ຈໍານວນ 618,648 ເອີໂຣ ຊຶ່ງໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນັບແຕ່ມື້ລົງນາມເຊັນບັນທຶກ ເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2023.
ສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແມ່ນເນັ້ນສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຕໍ່ກັບໄພພິບັດ, ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພພິບັດ (ການບໍລິການສາທາລະນະ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ), ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດໂດຍກົງໃນ 3 ເມືອງເປົ້າຫມາຍ.

ຂໍ້ມູນ: ຮສສ

Related Articles

Leave a Reply