Vientiane Times Lao
ກຽມສ້າງເຂດອຸດສາຫະກຳຄົບວົງຈອນຢູ່ສົ້ນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5

ກຽມສ້າງເຂດອຸດສາຫະກຳຄົບວົງຈອນຢູ່ສົ້ນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈະເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມບັນດາໂຄງ ການລົງທຶນ ທີ່ຈະເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍເປັນຫຼັກ ເພື່ອຮອງຮັບໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຫາ ແຂວງບຶງການປະເທດໄທ ໂດຍແນໃສ່ໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນຳກັນ. 

ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະລາພັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ກ່າວຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ມີແຜນການທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວ ທາງແຂວງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານລົງທຶນ ໄວ້ແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອລົງທຶນໃສ່ສ້າງລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂດການຄ້າ-ບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີ 2 ບໍລິສັດແລ້ວທີ່ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ເພື່ອຕ້ອງການມາລົງທຶນໂດຍມີການສຶກສາຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາສ້າງສາງປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ, ສ້າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ ແລະ ສ້າງເຂດປູກພຶດ ແລະ ລ້ຽງສັດ. 

ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສິ່ງສໍາຄັນທຸກການລົງທຶນຕ້ອງຕິດພັນກັບຜົນ ປະໂຫຍດເປັນຫຼັກ ຊຶ່ງທາງແຂວງໄດ້ເອົາວຽກງານກະສິກຳເປັນບູລິມະສິດ ນຳສະເໜີການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ປັດຈຸບັນທາງແຂວງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ໂດຍຈະເອົານະໂຍບາຍ 1+2+3 ມາປະຕິບັດ ຄື: 1 ທາງພາກລັດຕ້ອງໄດ້ໄປຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຊ່ວຍປະຊາຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນ, 2 ແມ່ນ ປະຊາຊົນຕ້ອງເປັນດິນ ແລະ ແຮງງານ ແລະ 3 ແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ ຕ້ອງສະ ໜອງທຶນ, ແນວພັນ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຕະຫຼາດເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດ. 

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ- ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ຈະມີການກໍ່ສ້າງໃນໄວໆນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ສອງລັດຖະບານລາວ-ໄທ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາໃນການກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 14 ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ແຂວງບຶງການປະເທດໄທ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາໃນ ການກໍ່ສ້າງ 3 ປີ. 

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ

ພາບ: ສີໃສ

 

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ