Vientiane Times Lao
ກຽມໂຕ່ງນ້ຳ, ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້ໃນບາງເຂດ 3 ຕົວເມືອງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ກຽມໂຕ່ງນ້ຳ, ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້ໃນບາງເຂດ 3 ຕົວເມືອງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ 2020 ວ່າ: ມື້ວັນທີ 28 ກຸມພາ (ເວລາ 10:00 ໂມງ ຫາ 16:00 ໂມງ), ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ຈະໄດ້ສ້ອມແປງທໍ່ສົ່ງນ້ຳເຂົ້າຕົວເມືອງທີ່ແຕກຮົ່ວຢູ່ໂຮງງານນ້ຳປະປາ ດົງໝາກຄາຍ II ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນ້ຳອອກຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນ້ຳອອກ ໃນບາງເຂດຂອງ ເມືອງ ໄຊທານີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳໃນເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງກະກຽມໂຕ່ງນ້ຳ ແລະ ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ພຽງພໍໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ