Visit BigblueAgency
ກຽມໂຕ່ງນ້ຳ ແລະ ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້ ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ກຽມໂຕ່ງນ້ຳ ແລະ ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໃຊ້ ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ມີການສ້ອມແປງຕັດທໍ່ນໍ້າປະປາ ເກົ່າ ຂະໜາດ 300 DIP, ໃສ່ທໍ່ນໍ້າປະປາ ໃໝ່ ຂະໜາດ 160 uPVC ເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນນໍ້າ ຢູ່ເຂດບ້ານດົງໂພນແຮ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2024 ນີ້ ເລີ່ມແຕ່ 9:00ໂມງ ຫາ 16:00ໂມງ, ຊຶ່ງການສ້ອມແປງດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນ້ຳອອກຄ່ອຍ ຫາ ບໍ່ມີນ້ຳ ຢູ່ເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວ.

ໃນໄລຍະການສ້ອມແປງນີ້, ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ ຈົ່ງກະກຽມໂຕ່ງນ້ຳ ແລະ ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ພຽງພໍ ຢູ່ເຂດບ້ານດົງໂພນແຮ່, ບ້ານນາຄວາຍ, ບ້ານດົງໂພສີ, ບ້ານທ່ານາແລ້ງ, ບ້ານທ່າມ່ວງ, ບ້ານນາໄຫ ແລະ ບ້ານດູງ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ ຢ່າງປະຢັດ  ແລະ ໃຫ້ມີຖັງເກັບນໍ້າຊົມໃຊ້ສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີແຮງດັນນໍ້າປະປາ ອອກຄ່ອຍ ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນ ສະພາບອາກາດຮ້ອນ ສົມທົບໃສ່ຟ້າຝົນລົມແຮງບາງໄລຍະ ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງບາງໄລຍະ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການດຳເນີນການຜະລິດນໍ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາ ຂັດຂ້ອງເປັນໄລຍະ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ບາງເຂດກໍເປັນພື້ນທີ່ສູງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ ນໍ້າຈະໄປຮອດຊ້າກວ່າພື້ນທີ່ອື່ນໆ ເມື່ອມີບັນຫາແຕ່ລະຄັ້ງ.

Related Articles

Leave a Reply