Vientiane Times Lao
“ຂະບວນລ້ານຊ້າງ” ຈະມາປະເທດລາວໃນກາງເດືອນຕຸລາ ນີ້

“ຂະບວນລ້ານຊ້າງ” ຈະມາປະເທດລາວໃນກາງເດືອນຕຸລາ ນີ້

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ມີແຜນແລ່ນລົດໄຟໂດຍສານສາຍດ່ວນ 2 ຂະບວນເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງຂະບວນທໍາອິດໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ “ຂະບວນລ້ານຊ້າງ” ແລະ ຂະບວນທີສອງຊື່ວ່າ “ຂະບວນແຄນລາວ”, ສອງຊື່ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຈາກຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1292/ຫສນຍ ວ່າດ້ວຍທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການຮັບຮອງການຕັ້ງຊື່ຂະບວນລົດໄຟທັງ 2 ຂະບວນເມື່ອວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ. ສະເພາະຂະບວນລົດໄຟໂດຍສານສາຍດ່ວນ “ຂະບວນລ້ານຊ້າງ” ຈະມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນກາງເດືອນຕຸລາ 2021.

ສະເພາະການເປີດນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ລັດຖະບານຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທຸກດ້ານ ແລະ ຈະນໍາປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະເທດລາວທຸກດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ