Visit BigblueAgency
ຂ່າວດີ! ຜ່າຕັດສົບແຫວ່ງ-ເພດານໂຫວ່ ຟຣີ ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງໂພນໂຮງ

ຂ່າວດີ! ຜ່າຕັດສົບແຫວ່ງ-ເພດານໂຫວ່ ຟຣີ ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງໂພນໂຮງ

ບັນດາທ່ານຊາວແຂວງວຽງຈັນ ໃຜມີບັນຫາອະໄວຍະວະຜິດຮູບ (ສົບແຫວ່ງ-ເພດານໂຫວ່ ) ໃຫ້ມາບໍລິການກວດ ແລະ ການຜ່າຕັດປີ່ນປົວ ຟຣີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-29 ມີນາ 2024 ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງທີມງານແພດຊ່ຽວຊານ ຈາກປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ ກັບທີມງານແພດລາວ ຈາກໂຮງໝໍເມືອງໂພນໂຮງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ.

ທີມງານແພດ ດັ່ງກ່າວ ຈະບໍລິການຄົນເຈັບທີ່ມາກວດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຜ່າຕັດ ຫຼື ເຄີຍຜ່າຕັດມາແລ້ວ ອາຍຸ 2 ປີ ຂື້ນໄປ ຊຶ່ງຈະໄດ້ມີການຜ່າຕັດປົວແປງຄືນໜ້າທີ່ການຂອງອະໄວຍະວະ ເຊັ່ນ: ແປ້ວຕິດຈ່ອງ, ກ້ອນ-ຕິງ ຕາມໃບໜ້າ ແລະ ອື່ນໆ ຟຣີ, ສະນັ້ນ ຈື່ງຂໍເຊີນຊວນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ທີ່ມີລູກຫຼານທີ່ມີບັນຫາຜິດປົກກະຕີທາງຮ່າງກາຍ ດັ່ງກ່າວ ມາຮັບການປີ່ນປົວ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ, ທ່ານສາມາດໂທລະສັບສອບຖາມໄດ້ ທີ່ເບີ 020 54411111 ເພື່ອລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ໝໍໄດ້ກວດເພື່ອຂື້ນແຜນຜ່າຕັດ.

Related Articles

Leave a Reply