Visit BigblueAgency
ຄອບຄົວທຸກຍາກຈາກໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຜ່ານລົບບົບ ຢູມັນນີ

ຄອບຄົວທຸກຍາກຈາກໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຜ່ານລົບບົບ ຢູມັນນີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈໍາກັດ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບການມອບໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກຈາກໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍຜ່ານລະບົບ ຢູມັນນີ (u-money) ຊຶ່ງເຊັນໂດຍທ່ານ  ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ຄຳພູແກ້ວ  ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເເລະ ທ່ານ ລິວ ເເມງ ຮ່າ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ສະຕາ ຟິນເທັກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເເລະ ທັງເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈໍາກັດ.
ການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ ບໍລິການ u-money ເປັນຕົວແທນການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແບບມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ, ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານໂລກ (World Bank ). ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະປະຕິບັດຢູ່ 4  ແຂວງຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ , ອຸດົມໄຊ , ຫົວພັນ  ແລະ ຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງຈະມີ 42.000 ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ຄິດເປັນເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 14  ລ້າໂດລາດຍຈະໃຊ້ເວລາໃນການເບີກຈ່າຍ 4 ປີ ນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2021 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂ່າວ-ພາບ: ຕ້ອມ

Related Articles

Leave a Reply