Vientiane Times Lao
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດເລັ່ງເຝົ້າລະວັງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕອບຕ້ານບັນຫາຫາງສຽງອັນບໍ່ດີຂອງສັງຄົມ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດເລັ່ງເຝົ້າລະວັງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕອບຕ້ານບັນຫາຫາງສຽງອັນບໍ່ດີຂອງສັງຄົມ

 ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ຄຄອຊ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຖິງຈຸດປະສານງານ ຄຄອຊ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕອບຕ້ານບັນຫາຫາງສຽງອັນບໍ່ດີທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ໃນໄລຍະດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຫາກວ່າມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມທີ່ບໍ່ດີທີ່ພົວພັນເຖິງພາກສ່ວນໃດແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນນັ້ນຮີບຮ້ອນ ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ຕອບຕ້ານ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ສັງຄົມ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການທິດຊີ້ນໍາກໍ່ໃຫ້ສະເໜີເຖິງຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຄອຊ ດ່ວນເພື່ອຂໍທິດນໍາຈາກຂັ້ນເທິງເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງຮອບດ້ານ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ