Visit BigblueAgency
ຄາດວ່າຍັງມີທະຫານສະຫະລັດ ອາເມຣິກາຈໍານວນ 286 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນສະໄໝສົງຄາມຢູ່ລາວ ທີ່ຍັງຊອກບໍ່ເຫັນ

ຄາດວ່າຍັງມີທະຫານສະຫະລັດ ອາເມຣິກາຈໍານວນ 286 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນສະໄໝສົງຄາມຢູ່ລາວ ທີ່ຍັງຊອກບໍ່ເຫັນ

ຍົນ C-17 ຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາຂົນສົ່ງທີມງານວິຊາການອາເມຣິກາ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ພາກສະໜາມ ໃນວຽກງານສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມຢູລາວ ຫຼື MIA ຄັ້ງທີ 4 ຂອງປີ 2021 ຫຼື 21-4LA  ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 28 ເມສາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາ ທີ່ເສຍຊີວິດ ທີ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍຈະເລີ່ມການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ຫາ 18 ມິຖຸນາ 2021 (ລວມ 47 ວັນ) ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ທີມງານດັ່ງກ່າວໄດ້ກັກຕົວຢູ່ໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນເວລາ 14 ວັນ.

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສືບຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍມະນຸດສະທໍາອັນສະເໝີຕົ້ນ ສະເໝີປາຍ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ທີ່ມີຕໍ່ວຽກງານ ສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາທີ່ເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມການສະເໜີ ແລະ ຮ້ອງຂໍຈາກລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນອາເມຣິກາ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 30 ກວ່າປີ ແຫ່ງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລາວ-ອາເມຣິກາ ໃນການດໍາເນີນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດທີ່ມີການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຕົວຈິງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມມືກັບຝ່າຍອາເມຣິກາຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງຂອງຕົນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຮ່ວມສອງຝ່າຍ (JFAs) ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດທີ່ເປັນໜ້າເພີ່ງພໍໃຈຕະຫຼອດມາ.

ນັບແຕ່ມີການຮ່ວມມືກັນເພື່ອດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ຮອດປະຈຸບັນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຂຸດຄົ້ນພົບສິ່ງເສດເຫຼືອທະຫານອາເມຣິກາ, ໄດ້ຈັດສົ່ງ ແລະ ສັນລະສູດ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາ ໄດ້ແລ້ວ ຈໍານວນ 287 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ ແລະ ຍັງອີກ 286 ຄົນ ທີ່ຝ່າຍອາເມຣິກາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຝ່າຍລາວ ໃນການສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາ. ຕໍ່ບັນ ຫານີ້, ລັດຖະບານລາວຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍອາເມຣິກາ ອີງຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງຕົນ ກໍ່ຄືບັນຍາກາດແຫ່ງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ລາວ-ອາເມຣິກາໃນອະນາຄົດ.

ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມ ລາວ-ອາເມຣິກາ ຢູ່ພາກສະໜາມເພື່ອສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ແລະ ສີ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະຫານອາເມຣິກາທີ່ເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີແຜນການຮ່ວມມືມາແລ້ວ, ແຕ່ໄດ້ຖືກໂຈະມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວຍ້ອນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

Related Articles

Leave a Reply