Vientiane Times Lao
ຄໍາມ່ວນສືບຕໍ່ປິດການເຂົ້າ-ອອກພາຍໃນແຂວງອີກ 14 ວັນ

ຄໍາມ່ວນສືບຕໍ່ປິດການເຂົ້າ-ອອກພາຍໃນແຂວງອີກ 14 ວັນ

ເຈົ້າແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງດ່ວນເມື່ອວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021 ເຖິງທຸກຊັ້ນຄົນພາຍໃນແຂວງກ່ຽວກັບ ໃຫ້ສືບຕໍ່ປິດການເຂົ້າ-ອອກພາຍໃນແຂວງອີກ 14 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ 27 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ຍ້ອນວ່າ ຍັງກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຊຶ່ງພຽງ 2 ວັນຄືວັນທີ 12-13 ກັນຍາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວເຖິງ 52 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆລະບຸໄວ້ຕາມຄໍາສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ