Vientiane Times Lao
<strong>ງານສໍາມະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ສໍາລັບປະເທດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ- ມຽນມາ-ຫວຽດນາມຈັດຂຶ້ນທີີີ່ຫຼວງພະບາງ</strong>

ງານສໍາມະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ສໍາລັບປະເທດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ- ມຽນມາ-ຫວຽດນາມຈັດຂຶ້ນທີີີ່ຫຼວງພະບາງ

ງານສໍາມະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (Community-based Tourism, CBT) ສໍາລັບປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ (CLMV) ຈັດໂດຍ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ ສູນອາຊຽນ-ຢີປຸ່ນ (ASEAN Japan-Center) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-25/11/2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິຊາການທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກພາກລັດ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຈາກບັນດາປະເທດ CLMV, ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ປະເທດໄທ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງພາກທິດສະດີ, ຕົວແບບທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ການລົງພາກປະຕິບັດ ຕົວຈິງຢູ່ແຕ່ລະປະເທດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຮູບແບບດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນແຕ່ລະປະເທດກໍຍັງຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ CBT ທີ່ເປັນຕົວແບບຂອງປະເທດຕົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ, ໃນນີ້ແບ່ງອອກເປັນການຝຶກ ພາກທິດສະດີ 2 ວັນ ແລະ ການຝຶກຢູ່ພາກສະໜາມ 1 ວັນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ທີ່ຕາດກວາງຊີ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ CBT ທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍລິການ ຂອງແຕ່ລະສະຖານທີ່ຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊ່ຽວຊານເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກລັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທິດທາງລວງດຽວກັນ.

ການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ ໂດຍ ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ ຖວທ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສູນອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການພັດທະນາພື້ນທີ່ພິເສດ ຈາກປະເທດໄທ (DASTA), ມີບັນດາທ່ານຜູ້ແທນຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຈາກບັນດາປະເທດ CLMV  ທັງໝົດຈໍານວນ 35 ທ່ານ, ຊຶ່ງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ໄລຍະ 2 (Second Greater Mekong Subregion Tourism Infrastructure for Inclusive Growth Project) ແລະ ສູນອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ