Visit BigblueAgency
ງົວ 11 ໂຕເຂົ້າຫຼົບຝົນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ຖືກຟ້າຜ່າຕາຍ 10 ໂຕ

ງົວ 11 ໂຕເຂົ້າຫຼົບຝົນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ຖືກຟ້າຜ່າຕາຍ 10 ໂຕ

ເກີດເຫດຟ້າຜ່າງົວ 11 ໂຕທີ່ເຂົ້າຫຼົບຝົນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ ຕາຍ 10 ໂຕ, ລອດ 1 ໂຕ ເມື່ອວັນທີ 25 ພຶດສະພາ2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ ທີ່ ບ້ານນາເມືອງແສນ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ-ພາບ: Sun Kodkhamdeng

Related Articles

Leave a Reply