Vientiane Times Lao
ຈະມີການຜ່າຕັດແຜທີ່ເກີດຈາກ ໄຟໄໝ້-ນໍ້າຮ້ອນລວກແບບບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ

ຈະມີການຜ່າຕັດແຜທີ່ເກີດຈາກ ໄຟໄໝ້-ນໍ້າຮ້ອນລວກແບບບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ

ໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 9 ຫາ 21 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະມີການປິ່ນປົວ-ຜ່າຕັດບາດແຜທີ່ເກີດຈາກໄຟ ໄໝ້ -ນໍ້າຮ້ອນລວກແບບບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຢູ່ ໂຮງໝໍ ມະໂຫສົດ ຊຶ່ງຈະມີທີມແພດຊ່ຽວຊານຈາກ ອົດສະຕຣາລີ- ນິວຊີແລນ ຮ່ວມກັບທີມແພດ ຊ່ຽວຊານຂອງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໃຫ້ການປີ່ນ ປົວໃນຄັ້ງນີ້. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເກີດແຜໄຟໄໝ້ ແລະ ນໍ້າຮ້ອນລວກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ສົນໃຈ ເຂົ້າມາປິ່ນປົວໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດພົວພັນຢູ່ພະ ແນກຜ່າຕັດ-ຕົບແຕ່ງ ໂຮງໜໍມະໂຫສົດໂດຍການ ເລີ່ມກວດຄົນເຈັບນັບແຕ່ມື້ວັນອາທິດທີ 9 ກຸມພາເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ຕຶກຜ່າຕັດຊັ້ນ 2.

ຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ເຂົ້າປິ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ເຂົ້ານອນຢູ່ ໂຮງໝໍ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກຸ່ມລາວ ສາກົນ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າເດີນທາງຈາກບ້ານຂອງຄົນເຈັບມາໂຮງໜໍ  ແລະ ຄ່າກິນນອນໃຫ້ຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມ 1 ຄົນ ໃນໄລຍະນອນໂຮງໝໍ.

ຂ່າວ : ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ