Visit BigblueAgency
ຊາພັນປີເມືອງເມິງ 90% ແມ່ນສົ່ງອອກໄປເອີຣົບ

ຊາພັນປີເມືອງເມິງ 90% ແມ່ນສົ່ງອອກໄປເອີຣົບ

ຊາພັນປີເມືອງເມິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ  90% ແມ່ນສົ່ງອອກໄປບັນດາປະເທດເອີຣົບ ເພື່ອໄປຜະລິດເປັນ ວາຍຊາ ແລະ 10% ແມ່ນຕະຫຼາດພາຍໃນ.

ຊາພັນປີແມ່ນຊາທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດມີສັບພະຄຸນແມ່ນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງເຜົ່າອາຄາ ມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານ, ການສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນຜະລິດຊາ ຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງເມິງ ແມ່ນເພື່ອເປັນການກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດດັ່ງກ່າວ, ທັງເປັນການຍົກລະດັບຊາພັນປີ ໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເມືອງເມິງ ສົ່ງອອກຂາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ບໍລິໂພກ ເພື່ອສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ປະຈຸບັນສະຫະກອນມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 200 ຄອບຄົວ, ໃນປີ 2023 ສາມາດສະໜອງວັດຖຸດິບໃບຊາເຂົ້າໃນການຜະລິດໄດ້ 3 ໂຕນກ່ວາ, ມີຜະລິດຕະພັນ 2 ແບບ ຄື: ຊາແດງ ແລະ ຊາຂຽວ ເຊິ່ງຫໍ່ໜຶ່ງມີ 12 ຊອງ, ຂາຍຍ່ອຍໃນລາຄາ 45.000 ກີບ ແລະ ຂາຍສົ່ງ 35.000 ກີບ.

ນອກຈາກນີ້, ສວນຊາພັນປີໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ, ຂອງແຂວງ ໃນການດຶງດູດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ສາຍສະໝອນ ແກ້ວວິສິດ ຈາກແຂວງບໍແກ້ວ

Related Articles

Leave a Reply