Visit BigblueAgency
ຊາວກະສິກອນຈີນຕົກກ້າໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ

ຊາວກະສິກອນຈີນຕົກກ້າໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ

ວັນທີ 18 ມີນານີ້, ທີ່ສູນຕົກກ້າແບບອັດສະລິຍະ ບ້ານຖາງຊີ່ງ ຕາແສງປາຍກົວ ເມືອງເຫີງຊ່ານ ນະຄອນເຫີງຢາງ ແຂວງຫູນານຈີນ, ຊາວບ້ານພວມກວດເບິ່ງສະພາບການເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍເຂົ້າ. ຄຽງຄູ່ກັບອຸນຫະພູມຄ່ອຍໆສູງຂຶ້ນ, ຊາວກະສິກອນຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງຂອງຈີນໄດ້ເລັ່ງຕົກກ້ານາແຊງໃຫ້ທັນກັບລະດູການ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜົນເກັບກ່ຽວອັນອຸດົມສົມບູນໃນພາຍໜ້າ.

ຂ່າວ: CRI-FM93

Related Articles

Leave a Reply