Vientiane Times Lao
ຊາວພຸດໃສ່ບາດເນື່ອງໃນວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ

ຊາວພຸດໃສ່ບາດເນື່ອງໃນວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ

ຕອນເຊົ້າວັນອາທິດທີ 5 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ ເປັນມື້ວັນສິນໃຫຍ່ ຫຼື ວັນພະ ແລະ ເປັນວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ, ຊາວພຸດທັງຫລາຍລວມທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືສາດສະໜາພຸດ ຕ່າງກໍ່ພາກັນໄປວັດ ຢູ່ບ້ານຂອງຕົນ ເພື່ອມາຖວາຍຂອງທານ ຕາມກຳລັງສັດທາ ຂອງຕົນ ດ້ວຍການໃສ່ບາດ ເນື່ອງໃນວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ.

ບຸນເຂົ້າພັນສາປີນີ້ ກົງກັບວັນອາທິດ ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ຊຶ່ງບຸນເຂົ້າພັນສາ ແມ່ນບຸນປະເພນີ ຕາມຮີດ 12 ຄອງ 14 ຂອງສາດສະໜາພຸດ, ເປັນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ທາງດ້ານພຸດທະສາສະໜາ ປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນມາແຕ່ບູຮານນະການ.

ອີງຕາມປະຫວັດຂອງບຸນເຂົ້າພັນສາໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:​ ບຸນເຂົ້າພັນສາ ແມ່ນກົງກັບຂຶ້ນ15 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ຂອງທຸກໆປີ, ວັນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນຄືເປັນວັນກິດຈະກໍາໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງສາສະໜາພຸດ, ຊຶ່ງເປັນວັນທີ່ພະສົງສໍາມະເນນຈະປະຈໍາຢູ່ວັດໃດວັດຫນຶ່ງ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາລະດູຝົນເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ຕາມທີ່ພະທໍາວິໄນໄດ້ບັນຢັດໄວ້ ໂດຍບໍ່ໄປຄ້າງແຮມທີ່ວັດອື່ນ ຫລື ຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ “ຈໍາພັນສາ” ນັ້ນເອງ. ປະຫວັດວັນເຂົ້າພັນສາ “ເຂົ້າພັນສາ” ແປວ່າ “ພັກຝົນ” ໝາຍເຖິງ ພະພິຂຸສົງຕ້ອງຢູ່ປະຈຳ ໃນວັດໃດວັດໜຶ່ງລະຫວ່າງລະດູຝົນ ໂດຍເຫດທີ່ພະພິຂຸສົງ ໃນສະໄໝພຸດທະການ ມີຫນ້າທີ່ຈະຕ້ອງຈາຣິກໂປດສັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ພະທໍາຄຳສັ່ງສອນແກ່ປະຊາຊົນໃນທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທີ່ຢູ່ປະຈຳ ແມ່ນໃນລະດູຝົນ ຊາວບ້ານຈຶ່ງຕຳນິວ່າໄປຢຽບເຂົ້າກ້າ ແລະ ພືດພັນອື່ນໆ ຈົນເສຍຫາຍ ພະພຸດທະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງວາງລະບຽບການຈໍາພັນສາໃຫ້ພະພິຂຸສົງ ຢູ່ປະຈຳທີ່ບ່ອນເກົ່າຕະຫລອດ 3 ເດືອນ ໃນລະດູຝົນ ຄືເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນແຮມ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ຂອງທຸກປີ ຮຽກວ່າ “ປຸຣິມພັນສາ”. ຖ້າປີໃດມີເດືອນ 8 ສອງຄັ້ງ (ສອງຫົນ) ກໍ່ເລື່ອນມາເປັນວັນແຮມ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ຫຼັງ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ