Visit BigblueAgency
ຍັງບໍ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສະພາບນ້ຳ ກໍລະນີລົດບັນທຸກສານເຄມີ ປິ້ນ ເຮັດໃຫ້ສານເຄມີ ໄຫຼລົງແມ່ນໍ້າ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຍັງບໍ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສະພາບນ້ຳ ກໍລະນີລົດບັນທຸກສານເຄມີ ປິ້ນ ເຮັດໃຫ້ສານເຄມີ ໄຫຼລົງແມ່ນໍ້າ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຈາກອຸບັດເຫດລົດຂົນສົ່ງສານເຄມີ ປິ້ນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2024 ຢູ່ເຂດບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສານເຄມີຈໍານວນໜຶ່ງ ໄຫຼລົງຫ້ວຍ ແລ້ວໄຫຼລົງມາຍັງນໍ້າຄານ, ນໍ້າຂອງ ເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ, ສັດ, ປາ ແລະ  ອື່ນໆ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບບໍ່ຮ້າຍແຮງ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກອົງການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024 ນີ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ພາຍຫຼັງເກີດເຫດດັ່ງກ່າວ ທີມງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງສູ່ພື້ນທີ່ ເພື່ອເກັບກຳຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະ ຈົນມາຮອດວັນທີ 7 ເມສາ 2024 ນີ້ ເຫັນວ່າ ນ້ຳຄານ ແລະ ນ້ຳຂອງ ແມ່ນຍັງປົກກະຕິດີ ບໍ່ທັນມີຜົນກະທົບເທື່ອ ມີພຽງນ້ຳໃນຫ້ວຍຈຸດທີ່ເກີດເຫດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມປະເມີນຄຸນນະພາບຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັດຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳສາຍ ດັ່ງກ່າວ.

Related Articles

Leave a Reply