Vientiane Times Lao
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ເວບໄຊໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຄສະນາ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ເວບໄຊໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຄສະນາ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວບໄຊ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ເວບໄຊ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຄອມພິວເຕີ-ລະບົບເຄືອຄ່າຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການໄອທີ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ເວບໄຊ-ການພັດທະນາເວບໄຊ, ການພັດທະນາຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ໃນໄລຍະໃໝ່.

ພ້ອມນັ້ນ, ນັກສຳມະນາກອນ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ, ການອອກແບບເວບໄຊ, ການຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ເພື່ອເອົາລົງເວບໄຊ, ການບໍລິຫານໜ້າກະດານຂ່າວເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຄຸ້ມຄອງຊື່ຜູ້ໃຊ້, ການສຳຮອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ແລະຈັດຂຶ້ນເມື່ອອາທິດຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສານປະຊາຊົນແຂວງ, ໂດຍມີຄູຝຶກທີ່ມາຈາກຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ເປັນຜູ້ສິດສອນ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຊຶ່ງມີນັກສຳມະກອນທີ່ມາຈາກຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ ເວດສະວົງ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ