Vientiane Times Lao
ຍ້ອນອາກາດໜາວ: ຫົວພັນສັ່ງໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວສໍາລັບໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ

ຍ້ອນອາກາດໜາວ: ຫົວພັນສັ່ງໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວສໍາລັບໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫົວພັນໄດ້ອອກແຈ້ງການມື້ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021ທີ່ຜ່ານມານີ້ເຖິງບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ 10 ເມືອງ ແລະ ເຖິງບັນດາໂຮງຮຽນ ສາມັນສຶກສາ ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຢຸດຊົ່ວຄາວການຮຽນການສອນສໍາລັບໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021.

ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸໄວ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສະເພາະໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສອບເສັງໂດຍບໍ່ໃຫ້ແກ່ຍາວ, ໃນນີ້ໂຮງຮຽນໃດທີ່ເສັງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ພັກພາກຮຽນທີ I ແລະ ໃຫ້ເລີ່ມເຂົ້າພາກຮຽນ II ໃນມື້ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ