Visit BigblueAgency
ຕື່ມມູນຄ່າໂທ ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທຸກຄັ້ງ

ຕື່ມມູນຄ່າໂທ ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທຸກຄັ້ງ

ປົກກະຕິແລ້ວເວລາລູກຄ້າຕື່ມມູນຄ່າໂທ ເບີໂທລະສັບ ຢູນີເທວ ສ່ຳໃດກໍ່ໄດ້ຮັບມູນຄ່າໂທເທົ່ານັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ ຕື່ມ 10,000 ກີບ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຮັບມູນຄ່າໂທ 10,000 ກີບ, ແຕ່ ຢູມັນນີ ມີວິທີ ໃຫ້ລູກຄ້າປະຍັດເງິນ ໃນເວລາຕື່ມເງິນ.

ມື້ນີ້ ຢູມັນນີ ຈະແນະນຳເຕັກນິກການຕື່ມມູນຄ່າໂທແບບໃດ ໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດທັງເບີໂທແບບຕື່ມເງິນ ແລະ ເບີໂທແບບລາຍເດືອນ

ໃຊ້ແອັບຫຍັງຕື່ມມູນຄ່າໂທແລ້ວຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ?

ຫຼາຍຄົນອາດຈະມີຊ່ອງທາງການຕື່ມມູນຄ່າໂທແບບອອນລາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປບາງຄົນອາດຈະຕື່ມຜ່ານແອັບ Mobile Banking, ບາງຄົນກໍ່ອາດຈະຕື່ມຜ່ານບັດແບບຂູດ ແຕ່ ຢູມັນນີ ຈະແນະນຳວິທີຕື່ມເງິນຜ່ານ ແອັບ u-money (ດາວໂຫຼດແອັບ: https://u-money.app.link/) 

ຕື່ມມູນຄ່າໂທເບີ ຢູນິເທວ ໃນແອັບ u-money ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເງິນຄືນທຸກໆຄັ້ງ 9%. ຕື່ມມູນຄ່າໂທຈຳນວນ 10,000 ກີບ ຈະໄດ້ຈ່າຍພຽງ 9,100 ກີບ ຫຼື ຕື່ມ 100,000 ກີບ ຈ່າຍພຽງ 91,000 ກີບ. ຈະຕື່ມໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກໍ່ຫຼຸດ 9% ສາມາດຕື່ມໃຫ້ເບີຕົນເອງ ແລະ ເບີຄົນອື່ນໄດ້. 

ລູກຄ້າ ຍັງສາມາດຊຳລະຄ່າບໍລິການເບີລາຍເດືອນຂອງ ຢູນິເທວ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 5% ແລະ ຍັງສາມາດຕື່ມມູນຄ່າໃຫ້ເບີເຄືອຂ່າຍ ອີທີແອວ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 3%.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບໍລິການຊື້ດາຕ້າຜ່ານແອັບ ເຊີ່ງຈະໄດ້ຮັບດາຕ້າ X2 ຫຼື ຈະເລຶອກຮັບສ່ວນຫຼຸດ ຂອງລາຄາແພັກເກດສູງເຖິງ 10%, ຊໍາລະເນັດບ້ານ FTTH ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງເຖິງ 12% ສຳລັບສັນຍາ 6 ແລະ 12 ເດືອນ.

       ໃນປັດຈຸບັນການຕື່ມມູນຄ່າໂທແບບອອນລາຍ, ຊຳລະແບບອອນລາຍແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຊ່ອງທາງໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ ຈົ່ງເລືອກຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້.

ການຕື່ມເງິນຜ່ານແອັບຊ່ວຍປະຢັດເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

Related Articles

Leave a Reply