Vientiane Times Lao
ທລຍ ສ້າງເສັ້ນທາງເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ເຜົ່າລາວ ແລະ ເຜົ່າກຶມມຸ ຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍເຮ້ຍ ເມືອງໂພນທອງ

ທລຍ ສ້າງເສັ້ນທາງເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ເຜົ່າລາວ ແລະ ເຜົ່າກຶມມຸ ຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍເຮ້ຍ ເມືອງໂພນທອງ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາຢູ່ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສ້ອມແປງ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງໄປສູ່ເຂດຜະລິດບ້ານຫ້ວຍເຮ້ຍ ກຸ່ມທອງສີ ຊຶ່ງເປັນບ້ານ ເຜົ່າມົ້ງ, ເຜົ່າລາວ ແລະ ເຜົ່າກຶມມຸ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ ຊຶ່ງປະກອບມີ 61 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 504 ຄົນ (ຍິງ 246 ຄົນ).

 ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວປະມານ 5 ກິໂລແມັດ, ກວ້າງ 3,5 ແມັດ ໂດຍໃຊ້ທຶນໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 390 ລ້ານກີບ ໃນນັ້ນແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານ 373 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງປະຊາຊົນ 13 ລ້ານກີບ.

ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ສໍາເລັດໃນເດືອນກັນຍາ 2020 ແລະ ມີການມອບຮັບເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ຂ່າວ: ທລຍ

ພາບປະກອບ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ