Vientiane Times Lao
ທາງທີ່ຖືກຕັດຂາດຈາກນ້ຳຖ້ວມຈະສາມາດນຳ ໃຊ້ໄດ້ໃນຄືນນີ້

ທາງທີ່ຖືກຕັດຂາດຈາກນ້ຳຖ້ວມຈະສາມາດນຳ ໃຊ້ໄດ້ໃນຄືນນີ້

ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ທີ່ຖືກຕັດຂາດ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດ ໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມເປັນເວລາເກືອບໜຶ່ງອາທິດ ກຳລັງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳ ເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນຕອນຄ່ຳຂອງມື້ນີ້ 09/09/2019. ທີມງານນັກຂ່າວໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍທີ່ຢູ່ຖ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະຈຸບັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກຳລັງດຳເນີນການສ້ອມແປງຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕັດຂາດເພາະເປັນເສັ້ນທາງຫຼວງເສັ້ນທາງຫຼັກເສັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການຄົມມະ ນາຄົມຈາກພາກກາງໄປຫາພາກໃຕ້, ຄາດວ່າປະ ມານ 7 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ຈະສາມາດ ນຳໃຊ້ໄດ້.
ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ
ພາບ: ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ