Vientiane Times Lao
ທົ່ວປະເທດເປີດຫີບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິດສະພາ

ທົ່ວປະເທດເປີດຫີບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິດສະພາ

 

 

 

 

ການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ງປະເທດ ໄດ້ພາກັນໄປເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊູດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາເຂດ ຊູດທີ II ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ