Vientiane Times Lao
ທ້າຍເດືອນກັນຍາ ແລະ ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ປະຊາຊົນລາວກຽມຮັບມືກັບພະຍຸ 2 ລູກ

ທ້າຍເດືອນກັນຍາ ແລະ ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ປະຊາຊົນລາວກຽມຮັບມືກັບພະຍຸ 2 ລູກ

ອິງຕາມສູນພະຍາກອນອາກາດອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະມີພະຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ 2 ລູກພັດຜ່ານປະເທດລາວໃນລະຫວ່າງທ້າຍ ເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2020 ນີ້ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຝົກຕົກໜັກ ແລະ ຫຼຸດເກນປົກກະຕິ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີລົມພັດແຮງ, ດິນໄຫຼເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມຊູ, ນໍ້າຖ້ວມອັ່ງ, ນໍ້າປ່າໄຫຼຍູ້ ກະທັນຫັນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.

ສະເພາະສະພາບອາກາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ຫາ 28 ສິງຫານີ້, ກົມອຸນຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີຝົນຕົກໜັກຢູ່ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ. ຄາດຄະເນປະລິມານນ້ຳຝົນສະສົມໃນເດືອນສິງຫານີ້ ຈະມີຝົນຕົກຫຼຸດເກນປົກກະຕິ (ຕົກໜ້ອຍ) ຢູ່ບາງເຂດເຊັ່ນ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຊໍາເໜືອ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື, ພ້ອມກັນນີ້ຈະມີຝົນຕົກປົກກະຕິຄ່ອຍຫາປານກາງ ຢູ່ເຂດ ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ, ໂພນໂຮງ, ທ່າແຂກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊໂນ ແລະ ເຊກອງ.

ສະພາບລວມຄາດຄະເນປະລິມານນໍ້າຝົນສະສົມປະຈໍາເດືອນສິງຫາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ 2020 ຈະມີຝົນຫຼຸດເກນປົກກະຕິເປັນສ່ວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະພາກ, ມີພຽງບາງແຂວງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະມີຝົນຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າເກນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ຊໍາເໜືອ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ປາກຊັນ, ທ່າແຂກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ