Vientiane Times Lao
ນະຄອນຫຼວງພະບາງຈະປັບໃໝ ຜູ້ລະ ເມີດ ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ນະຄອນຫຼວງພະບາງຈະປັບໃໝ ຜູ້ລະ ເມີດ ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທີ 1083/ຈນຫຼບ ລະຫວ່າງວັນທີ 7-11 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າຍັງມີບຸກຄົນອອກຈາກເຮືອນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ​, ມີການສັນຈອນຂອງພາຫະນະ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ລະເມີດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງດ່ວນເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການເຂັ້ມງວດໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 1083/ຈນຫຼບ ເມື່ອວັນທີ11 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມານີ້ ວ່າ:

ຖ້າຫາກບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດ ຫາກລະເມີດມີການຕັ້ງວົງມົ້ວສຸມ, ຊຸມແຊວ ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 3-5 ລ້ານກີບ ຕໍ່1 ຄົນ, ສຳລັບເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ຮ້ານ ປັບໃໝ 5-10 ລ້ານກີບ ແລະ ຖ້າຫາກບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດ ຫາກລະເມີດການສັນຈອນໃນເວລາປິດທ້ອງຖະໜົນ ຈະຖືກກັກລົດ, ຍຶດໃບທະບຽນ ແລະ ໃບຂັບຂີ່ ພ້ອມທັງປັບໃໝແຕ່ 2-5 ລ້ານກີບ, ຖ້າຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນຈະຖືກດຳເນີນຄະຕິຕາມກົດໝາຍ.

ໃນນັ້ນ ຄຳສັ່ງດ່ວນເພີ່ມເຕີມຂອງເຈົ້ານະຄອນຫຼວງພະບາງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຫ້າມປະຊາຊົນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງອອກຈາກເຮືອນ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສຂອງຕົນຢ່າງເດັດຂາດ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເຊັ່ນ: ເກິດລູກ, ເຈັບເປັນສຸກເສີນໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ໄປຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ (ໄປຊື້ຄັ້ງດຽວແຕ່ໃຫ້ກຸ້ມຫຼາຍມື້) ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນບ້ານ, ຫ້າມລົດທຸກປະເພດອອກສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ໃຫ້ປິດການສັນຈອນໃນເວລາ 21:00 ໂມງ ຫາ 06:00 ໂມງ.

ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພີ່ມເຕີມຈາກຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 1083/ຈນຫຼບ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກ່ວາຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆລະບຸໄວ້ຕາມການແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ