Vientiane Times Lao
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ເກີນຄາດຫມາຍ ປີ 2019

ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ເກີນຄາດຫມາຍ ປີ 2019

ກົມໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ລາວໃນທົ່ວປະເທດໃນປີ 2019 ແມ່ນເກີນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຄືຕັ້ງເປົ້າໄວ້ຈຳນວນ 4,500,000 ຄົນ ແຕ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວທັງໝົດ 4,580,000 ຄົນ, ສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນເຂົ້າມາລາວມີທັງໝົດ 1,022,724 ຄົນ ລື່່ນແຜນທີ່ວາງໄວ້ 22,724 ຄົນ.

ທ່ານ ສູນ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຈຳນວນ ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາລາວ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ປີ 2019 ຊຶ່ງເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວຈີນ ໂດຍລວມມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວ ແມ່ນເກີນເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ລວມທັງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໄປ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວກໍ່ຍ້ອນມີການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ບໍ່ວ່າຢູ່ລາວ ແລະ ຢູ່ ຈີນ, ນອກນັ້ນປີ 2019 ນີ້ ລາວເຮົາຍັງມີການເປີດສາຍການບິນລາວ-ຈີນຫຼາຍສາຍ ຢູ່ 8 ຕົວເມືອງຂອງຈີນ ລວມທັງສາຍການບິນລາວ ແລະ ຈີນ ແລະ ມີ 27 ດ່ານສາກົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຂົ້າມາລາວໄດ້.

ທ່ານ ສູນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສຳລັບ ປີ2020 ທາງກົມໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງຈະສືບຕໍ່ ໂຄສະນາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈະເຮັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງຕ່າງໆຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊັນ: ຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນ, ອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ ໃຕ້, ຈີນ ແລະ ຢູ່ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ມີການສ້າງເວບໄຊ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນພາສາອັງກິດ, ພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ກຳລັງຈະເຮັດເປັນພາສາຈີນ ນອກນັ້ນຍັງຈະມີການສ້າງວິດີໂອແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຊຶ່ງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີແຜນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານໃນການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານອາຊຽນ, ເຊື່ອວ່າສໍາລັບປີ 2020 ນັກທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຈະເພີ້ມຂື້ນກວ່າປີ 2019 ແນ່ນອນ.

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ