Visit BigblueAgency
ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດທີ່ລົງທຶນຢູ່ລາວ

ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດທີ່ລົງທຶນຢູ່ລາວ

 ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວເຖິງວ່າເປັນປະເທດທີ່ນ້ອຍ ແຕ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ຍັງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນທີ່ສົນໃຈ ຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໂດຍມີ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດແລ້ວ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ຊຶ່ງການລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຢູ່ລາວຍັງເປັນນັກລົງທຶນຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ. ການລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຮອງລົງມາ ແມ່ນພາກສ່ວນກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆຕາມລໍາດັບ.
 ທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດົມສິນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວມີ 4.695 ໂຄງການທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າການ ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 40.000 ຕື້ໂດລາ (400.000 ຕື້ກວ່າກີບ). ໃນຈໍານວນ 4.695 ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວລວມມີໂຄງການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດເອກະຊົນພາກເອກະຊົນ, ໂຄງການການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫຸ້ນສ່ວນກັບຕ່າງປະເທດ.

Related Articles

Leave a Reply