Vientiane Times Lao
ນັກສຶກສາລາວເລືອກວິຊາຮຽນບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ

ນັກສຶກສາລາວເລືອກວິຊາຮຽນບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນສຳຄັນກ່ຽວກັບ ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ເລືອກຮຽນວິຊາຊີບ ຢູ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ສ່ວນຫຼາຍປະກົດເຫັນວ່ານັກຮຽນທີ່ຈົບຈາກ 7 ແມ່ນຈະ ເລືອກຮຽນວິຊາຊີບຈາກຄ່ານິຍົມ ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາຈະເລືອກຮຽນວິຊາຊີບກ່ຽວກັບ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການເງິນ, ການທະນາຄານເປັນຫຼັກ ໂດຍຄາດຫວັງວ່າ ເມື່ອຈົບມາແລ້ວ ຈະໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳອົງການລັດ ຫຼື ເປັນພະນັກງານລັດ ແຕ່ວ່າພະນັກງານລັດມັນຫຼາຍໂພດແລ້ວມີແຕ່ຊິຄັດອອກ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດກະທັດຮັດເຂົ້າ. ການເລືອກຮຽນວິຊາຊີບຕ້ອງຄຳນຶງວ່າປະເທດເຮົາຍັງອາໃສການຜະລິດກະສິກຳເປັນຫຼັກ ດັ່ງນັ້ນຄວນເລືອກຮຽນຂະແໜງກະສິກຳດີກວ່າ ນອກນັ້ນປະເທດເຮົາຍັງເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ຄວນທີ່ຈະເລືອກຮຽນກ່ຽວກັບວິຊາກໍ່ສ້າງເປັນຕົ້ນ ຊ່າງກໍ່, ຊ່າງໂບກ, ຊ່າງເຊື່ອມໂລຫະ ແຕ່ພັດບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ແລ່ນນຳກະແສ ໄປຮຽນບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ. 

ທ່ານ ທອງລຸນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຢາກໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງໄດ້ຫັນປ່ຽນຄ່ານິຍົມດັ່ງກ່າວຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນຂະແໜງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສາມາດຫັນປ່ຽນຄ່ານິຍົມຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ດີຂື້ນຖ້າທຽບໃສ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາເພາະສັງເກດເຫັນວ່ານັກສຶກສາທີ່ຈົບມີວຽກເຮັດຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ

ພາບ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ