Vientiane Times Lao
ນັບແຕ່ເດືອນໜ້າ, ທົ່ວແຂວງສາລະວັນ ຈະບໍ່ມີສັງວຽນຕີໄກ່

ນັບແຕ່ເດືອນໜ້າ, ທົ່ວແຂວງສາລະວັນ ຈະບໍ່ມີສັງວຽນຕີໄກ່

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເປີດສັງວຽນຕີໄກ່ລວມທີ່ມີການອະນຸຍາດມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ບໍ່ທັນອະນຸຍາດໂດຍ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນ ກຸມພາ 2023 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ນັ້ນໜາຍຄວາມວ່າ ນັບແຕ່ເດືອນໜ້ານີ້, ທົ່ວແຂວງສາລະວັນຈະບໍ່ມີສັງວຽນຕີໄກ່ .  

ການຫ້າມດັ່ງກ່າວນີ້, ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນ ຕາງໜ້າໂດຍທ່ານ ສົມໃຈ ອຸ່ນຈິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ທັງເປັນປະທານ ສະມາຄົມກິລາ ແລະ ກາຍຍະກໍາແຂວງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮັບຮູ້ ເມື່ອວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້.

ແຈ້ງການຍັງໄດ້ລະບຸໄວ້ອີກວ່າ: ຖ້າຫາກບຸກຄົນ,  ນິຕິບຸກຄົນຫາກຍັງມີການລັກລອບເປີດສັງວຽນຕີໄກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະກ່າວຕັກເຕືອນໂດຍເຮັດບົດບັນທຶກກັບຜູ້ກະທໍາຜິດ, ຖ້າຍັງຝ່າຝືນແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນການປັບໃໝ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. 

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ