Vientiane Times Lao
ນໍ້າຕົກຕາດຊາຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນນໍ້າຕົກຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ສວຍງາມ

ນໍ້າຕົກຕາດຊາຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນນໍ້າຕົກຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ສວຍງາມ

ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 70 ກິໂລແມັດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຕາມທາງເລກທີ 13 ໄຕ້, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ. ປະຈຸບັນ ຕາດແມ່ນມີຄວາມສວຍງາມເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນລະດູຝົນ ແລະ ມີນໍ້າຫຼາຍ. ໄກ້ຕາດຊາຍກໍ່ຍັງມີ ຜາຊາຍ ເຊິ່ງເປັນນໍ້າຕົກທີ່ສູງ ແລະ ລີ້ຢູ່ຂ້າງໃນຕາດຊາຍ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ