Vientiane Times Lao
ບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້ກັບ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄຟໄໝ້ ແລະ ປ່ອຍຄວນພິດ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ໄດ້ເປີດເປັນປົກກະຕິແລ້ວ

ບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້ກັບ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄຟໄໝ້ ແລະ ປ່ອຍຄວນພິດ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ໄດ້ເປີດເປັນປົກກະຕິແລ້ວ

ອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄຟໄໝ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານໂພນວຽງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຫ່າງ ຈາກຕົວເມືອງປະມານ 12 ກິໂລແມັດ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວແຕ່ຍັງມີຄວນ ໄຟປິວຂຶ້ນ ແລະ ຍັງຕ້ອງເຝົ້າລະວັງຢູ່ ສ່ວນບັນດານັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະ ໜາມດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ມາລາວົງ ຮັກສາການ ເຈົ້າເມືອງ ວັງວຽງໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມງານ ຂ່າວວຽງ ຈັນທາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງ ດັ່ງກ່າວມື້ເຊົ້າວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020 ນີ້ວ່າ:  ສະພາບທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ຂີ້ ເຫຍື້ອຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານໂພນ ວຽງ ແມ່ນເກີດຈາກປະຊາຊົນທີ່ຈຸດ ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລ້ວລາມໄປໄໝ້ຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ສະໜາມດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງ ໝົດປະມານ 17 ເຮັກຕາ, ການໄໝ້ ຂອງຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມານັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ ປິດການຮຽນເພາະມີຄວນໄຟຈຳນວນຫຼາຍມາປົກຄຸມບໍ່ລິເວນໂຮງຮຽນ, ເຮືອນຊານປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງກິ່ນ ຂິວ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຫຼັງຈາກ ເກີດໄຟໄໝ້ ອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງວັງວຽງ ໂດຍສົມທົບກັບຫຼາຍ ພາກສ່ວນ ໄດ້ເອົາລົດນໍ້າໄປມອດໄຟ ລວມທັງລົດຈົກ, ລົດເກດ, ໄປຄົ້ນຂີ້ ເຫຍື້ອຢູ່ຈຸດໄຟໄໝ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ສີດນໍ້າມອດໄຟໄດ້ ແລະ ມາຮອດປັດ ຈຸບັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລ້ວ.

ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວເປັນສະ ໜາມຂີ້ເຫຍື້ອແບບແປນ ບໍ່ທັນມີການກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນລະບົບ ເປັນພຽງແຕ່ຂົນຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວໄປຖອກປະໄວ້ເດີ່ນຊື່ໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ໄດ້ງ່າຍ. ປີນີ້ທາງເມືອງວັງວຽງໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອທຶນໃນການກໍ່ສ້າງ ສະໜາມຂີ້ ເຫຍື່ອດັ່ງກ່າວຈາກທະນາ ຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ກຳລັງຈະມີ ການກໍ່ສ້າງ ໃນໄວໆນີ້ ໂດຍຈະມີການ ສ້າງສຳນັກ ງານ, ມີລົດປະຈຳ ມີການ ຂຸດຂຸມ ເພື່ອຖົມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງຄົບຊຸດ.

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ