Vientiane Times Lao
ບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະຈະສະໜອງງົວໃຫ້ຕະຫຼາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດືອນລະ 100 ໂຕ

ບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະຈະສະໜອງງົວໃຫ້ຕະຫຼາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດືອນລະ 100 ໂຕ

ບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະ ເຄພີຈີ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຄົບວົງຈອນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາສະໜອງງົວໃຫ້ບໍລິສັດສະບຽງອາຫານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບື້ອງຕົ້ນເດືອນລະ 100 ໂຕ, ຊຶ່ງພິທີເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍ ງົວ-ຄວາຍ ແລະ ແບ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄໍາໄພ ສົມຊະນະ ປະທານບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະ ເຄພີຈີ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຄົບວົງຈອນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ແສງດາວົງ ຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດສະບຽງອາຫານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ປະເພດສັດຕ່າງໆທີ່ທາງບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະ ເຄພີຈີ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄົບວົງຈອນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອມາປ້ອນໃຫ້ໂຮງງານຂ້າສັດດອນດູ່ (ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດສະບຽງອາຫານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຊຶ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະສົ່ງງົວຂາຍຈໍານວນ 100 ໂຕຕໍ່ເດືອນ, ສ່ວນຄວາຍ ແລະ ແບ້ຈະໄດ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.

ສໍາລັບ ລາຄາຊື້ຂາຍແມ່ນອີງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ໂດຍມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ ງົວ-ຄວາຍ ລາຄາ 30.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ (ງົວ-ຄວາຍເປັນ), ສ່ວນແບ້ 45.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ.

ບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະ ເຄພີຈີ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຄົບວົງຈອນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຊ່ວຍສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍນໍາເອົາແນວພັນຫຍ້າ, ແນວພັນສັດລ້ຽງ ໄປສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ 455 ຄອບຄົວ ປູກ ແລະ ລ້ຽງ ໃນເມືອງອານຸວົງ  ແລະ ເມື່ອງທ່າໂທມແຂວງໄຊສົມບູນ, ຊຶ່ງ ປະຈຸບັນ ມີງົວປະມານ 2.000 ກວ່າໂຕ ແລະ ງົວຢູ່ໃນເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກືອບ 3.000 ໂຕ.

ໃນປີ 2022 ບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະ ເຄພີຈີ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຄົບວົງຈອນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມີແຜນຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າ ໃນເນື້ອທີ່ 300 ເຮັກຕາ ເພື່ອລ້ຽງງົວເປັນຟາມ ໂດຍວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2025 ຈະໃຫ້ສາມາດສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລ້ຽງງົວໃຫ້ໄດ້ 11.111 ໂຕ.

ຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ