Vientiane Times Lao
ປະກວດແຕ່ງເພງເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງເດັກນ້ອຍ

ປະກວດແຕ່ງເພງເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງເດັກນ້ອຍ

ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຈັດງານການແຂ່ງຂັນແຕ່ງເພງ ທີ່ມີເນື້ອໃນ ກ່ຽວກັບ 4 ຫົວຂໍ້ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ນົມແມ່ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນທີ່ແອນ້ອຍຕ້ອງການ, ລ້າງມືດ້ວຍສະບູເລື້ອຍໆໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງອາຫານ.

ຈຸດປະສົງຂອງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກນ້ອຍ ໂດຍຜ່ານສຽງເພງ.

ທຸກໆຄົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສາມາດສົ່ງວີດີໂອສັ້ນຂອງຕົເອງ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນທີ່ພວມຮ້ອງເພງທີ່ແຕ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອເຂົ້າປະກວດໃນງານດັ່ງກ່າວໄດ້, ສົ່ງໄປຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຮັບນັບແຕ່ມື້ນີ້ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2020.

ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນສາມາດຊອກຫາໄດ້ໃນໜ້າ ເຟສບຸກ Sabaigai Sabaijai (facebook.com/sabaigai.sabaijai).

 

ພາບ: Sabaigai Sabaijai

ຂ່າວ:ສຸກສະໄໝ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ