Visit BigblueAgency
ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈາກສະພາກາແດງ ສ ເກົາຫຼີ

ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈາກສະພາກາແດງ ສ ເກົາຫຼີ

ສະພາກາແດງ ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ເລີ່ມຈັດສົ່ງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເຂດ ຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກຂອງປະເທດລາວ ໂດຍເລີ່ມມີການຂົນສົ່ງນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ-ຕຸລາ 2021 ນີ້ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງໝົດ 6 ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ມີ 14.173 ກ່ອງ, ລວມມູນຄ່າຫູາຍກວ່າ  2,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ: ເກີບ, ໂສ້ງ ແລະ ເສື້ອ. ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຮອດປະເທດລາວແລ້ວ ໂດຍທີ່ມີການເກັບມ້ຽນໄວ້ທີ່ ອົງການກາແດງລາວ ຊຶ່ງອົງການກາແດງລາວຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການນຳເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໄປແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ໄລຍະຜ່ານມາອົງການກາແດງ ສ ເກົາຫຼີ ກໍເຄີຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດ ເຄື່ອງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງລາວ.

Related Articles

Leave a Reply