Vientiane Times Lao
ປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງຫລາຍກວ່າ  1.800 ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ

ປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງຫລາຍກວ່າ 1.800 ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ

ຫ້ອງການຄະນະກຳ ມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນແຕ່ລະປີຢູ່ລາວຍັງມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ, ເສຍອົງຄະ, ພິການ ແລະ ເສຍຊີວິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະເພາະຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫຼາຍ ກວ່າ 1.800 ຄົນ.

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳ ມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການກອຍກາ ປະຈຳລາວ ທ່ານ ຊັງຈຸນຄິມ ແລະ ຄະນະໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ບ້ານນາດີ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເພື່ອສຳຫຼວດ ແລະ ເບິ່ງວິຖີດຳລົງຊີວິດ, ການທຳມາຫາກິນ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນໄລຍະຜ່ານ ມາ.

ທ່ານ ຊັງຈຸນຄິມ ຮອງຫົວໜ້າອົງການກອຍກາ ປະຈຳລາວ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ອົງການກອຍກາ ໄດ້ສະໜອງທຶນຈຳນວນ 50 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ເມືອງແປກ, ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງແຂວງ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການພັດທະນາອາຊີບ, ສົ່ງເສີມທາງດ້ານກະສິກຳ, ສະໜອງແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ສາ ມາດລ້ຽງຊີບ, ລ້ຽງຄອບຄົວໃຫ້ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນໄດ້ຢ່າງຖາວອນ.

ໃນປີ 2021 ນີ້, ອົງການກອຍກາ ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນ ຈຳນວນ 2,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ຕື່ມອີກ.

ຂ່າວ-ພາບ: ທະນູທອງ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ